ZORG IN EN OM HET HUIS / HULPMIDDELLEN / ONDERSTEUNING

 

Heeft u zorg, een hulpmiddel of ondersteuning nodig? Hieronder leest u hoe u dit kunt regelen. In het algemeen geldt: u vraagt dit zelf aan en u heeft geen verwijzing van de huisarts nodig. Als een instantie aanvullende medische informatie nodig heeft, kan de huisarts dit verstrekken, maar alleen als u daar schriftelijke toestemming voor geeft.

 

 

Zorg in en om het huis

Heeft u vanwege een ziekte of beperking hulp nodig in het dagelijks leven (bijvoorbeeld in uw woning, uw sociale leven of bij vervoer)? Als mensen in uw omgeving u niet voldoende kunnen helpen, moet de gemeente u ondersteunen. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Hierbij kunt u denken aan; huishoudelijke hulp, hulp bij vervoer, aanvraag voor een scootmobiel etc. Kijk op de website van de Gemeente Amsterdam of bel de gemeente: 14020.

Heeft u hulp nodig bij een aanvraag of twijfelt u over wat u nodig heeft? Vraag iemand uit uw directe omgeving om hulp of vraag om een gratis en onafhankelijk cliëntondersteuner via de gemeente.

 

 

Personenalarmering

U kunt dit zelf aanvragen bij Stichting ATA. U kunt hier meer informatie vinden of bellen met 020-5923131. Bij sommige verzekeraars is het noodzakelijk dat de huisarts aangeeft dat er medische redenen zijn voor de inzet van personenalarmering.

 

 

Hulpmiddelen

Na een medische ingreep, blessure of bij ziekte heeft u soms tijdelijk een hulpmiddel nodig. Bijvoorbeeld een rolstoel, hoog / laag-bed of douchestoel. Veel hulpmiddelen leent u gratis voor maximaal 26 weken, want die worden vergoed vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering. De organisaties die dit leveren noemen we ook wel (thuis)zorgwinkels. Voorbeelden van thuiszorgwinkels zijn Vegro of Medipoint.

 

 

Persoonlijke verzorging

Als u vanwege een medische aandoening persoonlijke zorg nodig heeft, dan valt dit onder de Zorgverzekeringswet. Denk hierbij aan; hulp bij douchen, opstaan, eten of verzorging van een wond, stomazorg en injecties geven. U kunt dit zelf aanvragen door een willekeurige thuiszorgaanbieder te bellen of e-mailen. Voorbeelden van thuiszorgorganisaties zijn: Buurtteam Gaasperdam en Cordaan Thuiszorg.

Komt u er niet uit met deze opties? Bel dan uw zorgverzekeraar, die heeft de plicht om een andere thuiszorgorganisatie voor u te zoeken.

 

 

Intensieve zorg

Heeft u, vanwege een stoornis of handicap, levenslang intensieve zorg en toezicht in de buurt nodig? Dit is geregeld in de Wet Langdurige zorg. Of u voor deze zorg in aanmerking komt, wordt bepaald door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Een aanvraag kunt u doen via: www.ciz.nl

Kijk voor uitleg over de werkwijze van het CIZ dit filmpje.

 

 

Ander soort hulp of ondersteuning nodig

Kent u iemand in de omgeving die ondersteuning nodig heeft? Iemand die eenzaam is? Heeft u ondersteuning nodig door financiële problemen? Worstelt u zelf met een probleem en weet u niet goed waar u met uw vragen terecht kunt? Dan staat Buurtteam Gaasperdam gratis voor u klaar.