Privacyreglement

Privacyreglement

In onze huisartsenpraktijken worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen. Zo worden bij verwijzing naar specialisten en andere hulpverleners belangrijke medische gegevens meegegeven. Een gemeten nierfunctie bijvoorbeeld wordt aan uw apotheker doorgegeven om veilig medicijnen te kunnen verstrekken. Ook voor de financiële afhandeling van de behandeling zijn persoonsgegevens nodig.

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Naast deze  algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. De AVG-Helpdesk voor Zorg, Welzijn en Sport heeft alle informatie op het gebied van AVG en Privacy gebundeld.

 

AVG Helpdesk voor Zorg, Welzijn en Sport

 

In ons privacyreglement vindt u meer informatie over hoe wij omgaan met uw privacy en kunt u lezen over uw rechten en plichten.

Stichting GAZO heeft ook een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld: Anat Fuldauer. De FG ziet toe op de toepassing en naleving van de AVG.
Indien u vragen of klachten heeft over hoe wij omgaan met uw privacy, dan kunt u haar bereiken via privacy@gazo.nl .
U kunt ook bellen met het Bedrijfsbureau van GAZO: 088 299 2000